e – LEKTIRE i virtualni časopisi SMIB i MODRA LASTA

Anika Žegarac, knjižničarka

eLektire je mrežna stranica koja omogućuje preuzimanje i čitanje lektira  u elektroničkom obliku. Nastala je na inicijativu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a projekt realiziraju Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET i Bulaja naklada.

e-Lektire dostupne su u Web, PDF i ePub formatu. Na portal eLektire možete se prijaviti na dva načina:
(1) pomoću aai@edu korisničkih podataka (obično ih se zove: “šifra kod CARNeta”), ili, ako te podatke nemate i ne možete ih dobiti, tako da se
(2) registrirate i dobijete pristupne podatke koji vrijede samo za naše stranice. Ova druga prijava vrijedi samo za naše stranice, dok se pomoću aai@edu identiteta može pristupiti i svim drugim sadržajima koje nudi CARNet.

Ako se prijavljujete pomoću aai@edu korisničkih podataka, unesite ih pod “PRIJAVA” – “Prijava aai@edu korisničkim računom”
Ako se prijavljujete pomoću korisničkih podataka koje ste unijeli prilikom registracije na našim stranicama, unesite ih pod “PRIJAVA” – “Prijava korisničkim računom eLektire”

Na sljedećoj je poveznici popis lektira za osnovnu školu te se navedene knjige mogu preuzeti u elektroničkom obliku, a neke i u obliku audio zapisa:

https://lektire.skole.hr/lektire-osnovna-skola

Kao podrška učenju na daljinu Smib i Modra lasta dostupni su svim učenicima.

https://www.skolskiportal.hr/nastava-na-daljinu/kao-podrska-ucenju-na-daljinu-smib-i-modra-lasta-dostupni-su-svim-ucenicima/

SMIB, broj 8, travanj 2020.:

https://online.fliphtml5.com/kzpyj/homn/?fbclid=IwAR3frQ13nTpOflLcpo7SqdGPxYEIOsDIm8kX-MuDTVP1diREwcMLMPxPNhM

MODRA LASTA, broj 8, travanj 2020.:

https://online.fliphtml5.com/kzpyj/ezpy/?fbclid=IwAR0aus-CXDqvDQVPSXjh4Z7r5D8dKDbTHZ4srnoFBR_LKxB_b9LwzJHYw5c

SMIB, broj 7, ožujak 2020. :

https://online.fliphtml5.com/kzpyj/yqlt/

MODRA LASTA, broj 7, ožujak 2020.:

https://online.fliphtml5.com/kzpyj/aery/

OFF

Categories: Nekategorizirano

Ibojka Muždeka Mesaroš