Financijski planovi i plan nabave

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) Osnovna škola Omišalj kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su  predstavnik naručitelja – ravnateljica i s njom povezane osobe u sukobu interesa.

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.