Učitelji naše škole

hohoh

OMIŠALJ:

ŽARKO ŽARKOVIĆ – RAVNATELJ

BRIGITA ŠPROHAR – 1.a razred

ANA ŽIVKOVIĆ – 1.b razred

MARTINA DRAGIN – 2.a razred

DUNJA MERC – 2.b razred

SANDRA JUSTINIĆ – 3. a razred

ANA ZNAOR MILOHNIĆ ( zamjena za ENI FURIJAN) – 3. b razred

IVANA ŽUVIĆ – 4.a razred

GLORIJA ŠKUVER – 4. b razred

MAJU BRAJKOVIĆ – povijest (razrednik 5. razreda)

ANA MUŽEVIĆ BABIČ – kemija (razrednica 6. razreda)

IVANA MIHALJEVIĆ – engleski jezik (razrednica 7.a razreda)

SABINA LUKŠIĆ – matematika (razrednica 7.b razreda)

IVANA ŠARIĆ (zamjena za KRISTINU ISKRA) – hrvatski jezik i književnost (razrednica 8. a razreda)

OLIVERI VERŠIĆ – tehnička kultura (razrednik 8. b razreda)

ANA PERŠIĆ – romski suradnik

JUDITA BOJIĆ – matematika

BLAŽENKA MATOŠIĆ – produženi boravak

ŽELJKA KOMLENAC – glazbena kultura

DAVOR BURLOVIĆ – glazbena kultura

IVANA FUGOŠIĆ SMODEJ – talijanski jezik

RENATA PAVLETIĆ – priroda i biologija

IBOJKA MUŽDEKA MESAROŠ – informatika

SAMANTA MALEŠIĆ – informatika

GORDANA BOŽIĆ – geografija

LUKA SAVIN – fizika

ZORAN SEKOVANIĆ – tjelesna i zdravstvena kultura

KATARINA ČAKARUN – katolički vjeronauk

ALMA ČAUŠEVIĆ – islamski vjeronauk

EMA JEDRLINIĆ  – knjižničarka

MAJA JELUŠIĆ SUČEVIĆ – hrvatski jezik i književnost

LORENA VIDOVIĆ – engleski jezik

MARIJA MANDEKIĆ – katolički vjeronauk

PREDRAG ZNAOR – likovna kultura

JELENA PAULIĆ, asistent u nastavi (7.a razred)

DANIJELA BAN, asistent u nastavi (1.a razred)