Školski odbor Osnovne škole Omišalj

1. Lorena Vidović, predstavnik iz reda radnika škole

2. Ema Jedrlinić, predstavnik iz reda Učiteljskog vijeća, zamjenica predsjednice Školskog odbora

3. Nariman Pavačić, predstavnik iz reda Učiteljskog vijeća

4. Tomislav Matić, predstavnik osnivača

5. Jelena Bigović, predstavnik osnivača

6. Višnja Dorčić Kereković, predstavnik osnivača

7. Vanessa Crnčić, predstavnik iz reda Vijeća roditelja

Olivera Veršić, predstavnik sindikata

Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida/prisustvovanja

sjednicama Školskog odbora

Sukladno Odluci o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, (KLASA: 003-06/20-01/1 , URBROJ: 2142-06-12-20-3 od 24.02.2020. godine) zahtjev za prisustvovanje sjednici Školskog odbora Osnovne škole Omišalj može se podnijeti po objavi dnevnog reda Školskog odbora Osnovne škole Omišalj na mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.

Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njegov zahtjev biti obaviješten najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Zahtjev se podnosi elektronskim putem ili putem telefaksa na sljedećim obrascima: 

Priloženi dokumenti:

Zahtijev za prisustvovanje sjednici – Pravne osobe

Zahtijev za prisustvovanje sjednici – Fizičke osobe

Odluka o broju osoba prisutnih sjednici Školskog odbora