RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE

RASPORED INDIVIDUALNIH RAZGOVORA
IME I PREZIME DAN SAT
Martina Radešić utorak 3.sat (9:20 -10:05)
Jelena Radoš petak 4.sat (10:20 – 11:05)
Nariman Pavačić srijeda 3.sat (9:20 – 10:05)
Daniela Braut petak 3.sat (9:20 – 10:05)
Nikolina Ćuk petak 3.sat (9:20 -10:05)
Maja Polonijo petak 3.sat (9:20 – 10:05)
Iva Dujmović utorak 2.sat (8:20 – 9:05)
Krunoslav Čuljat četvrtak 3.sat (9:20 -10:05)
Željka Komlenac petak 5.sat (11:10 – 11:55)
Sandra Jurković petak 5.sat (11:10 – 11:55)
Inge Mandić utorak 7.sat (12:50 -13:30)
Martina Bambić utorak 6.sat (12:00 – 12:45)
Judita Bojić srijeda 6.sat (12:00 – 12:45)
Lucija Šarinić ponedjeljak 7.sat (12:50 – 13:30)
Luka Savin utorak 3.sat (9:20 – 10:05)
Olivera Veršić četvrtak 5.sat (11:10 – 11:55)
Leo Brnabić četvrtak 4.sat (10:20 – 11:05)
Alma Čakšević utorak 5.sat (11:10 – 11:55)
Teodora Tomljenović četvrtak 3.sat (9:20 -10:05)