Djelatnici škole

VODITELJ ŠKOLE:

 Krunoslav Čuljat, vjeroučitelj

STRUČNE SLUŽBE:

PSIHOLOG: Ana Rudić Miljanović

KNJIŽNIČARKA: Ema Jedrlinić

PEDAGOG: Petra Tabulov – Strelov

LOGOPED: Anita Čonka Vilić

UČITELJI RAZREDNE NASTAVE:

Martina Radešić

Daniela Braut

Nariman Pavačić

   Jelena Radoš

Kasandra Živković (produženi boravak)

UČITELJI PREDMETNE NASTAVE:

Maja Polonijo, hrvatski jezik

Sandra Jurković, engleski jezik

Igor Kovač, njemački jezik

Inge Mandić, likovna kultura

Željka Komlenac, glazbena kultura

Martina Bambić, matematika

Judita Bojić, matematika

Lucija Šarinić, priroda/biologija/kemija

Luka Savin, fizika

Olivera Veršić, tehnička kultura

Nikolina Ćuk, geografija

Iva Dujmović, povijest

Leo Brnabić, tjelesna i zdravstvena kultura

Teodora Tomljenović, informatika

Krunoslav Čuljat, vjeronauk

DJELATNICI ŠKOLE

Ljiljana Božičević

Snježana Jerčenović

Vesna Pečenković

 Goran Matošić

ASISTENTI U NASTAVI

Sara Katava

                                                                 Iva Šimić

Lorena Gojani