Učitelji naše škole

hohoh

OMIŠALJ:

SANDRA JUSTINIĆ – 1. a razred

ENI FURIJAN – 1. b razred

IVANA VERBIĆ – 2. a razred

GLORIJA ŠKUVER – 2. b razred

BRIGITA ŠPROHAR – 3. razred

DUNJA MERC  – 4. razred

IVANA MIHALJEVIĆ – engleski jezik (razrednica 5. razreda)

KRISTINA KARABAIĆ – hrvatski jezik i književnost (razrednica 6. a razreda)

OLIVERA VERŠIĆ – tehnička kultura (razrednica 6. b razreda)

MAJA BRAJKOVIĆ – povijest (razrednica 7. razreda)

SABINA LUKŠIĆ – matematika (razrednica 8. a razreda)

 – (razrednica 8. b razreda)

BLAŽENKA MATOŠIĆ – produženi boravak

KATARINA ČAKARUN – katolički vjeronauk

DAVOR BURLOVIĆ – glazbena kultura

IVANA FUGOŠIĆ – talijanski jezik

RENATA PAVLETIĆ – priroda i biologija

MARTINA MILEVOJ – kemija

GORDANA BOŽIĆ – geografija

IBOJKA MUŽDEKA MESAROŠ – informatika

LUKA SAVIN – fizika

ZORAN SEKOVANIĆ – tjelesna i zdravstvena kultura

PREDRAG ZNAOR – likovna kultura

ALMEDINA MUJKANOVIĆ – islamski vjeronauk

EMA JEDRLINIĆ  – knjižničarka

 MARIJA MALNAR ZIDARIĆ – hrvatski jezik i književnost

DANIJELA JANDA, asistent u nastavi (8. a)

JELENA PAULIĆ, asistent u nastavi (5. razred)

ANA PERŠIĆ, romski suradnik

ŽARKO ŽARKOVIĆ – RAVNATELJ