ČETVRTI RAZRED

 Razrednica  Daniela Braut, Martina Peranović (pomagačica u nastavi)

IMG_6119

 Barbalić Ema

Crnčić Laura

Frate Emanuel

Golub Marin

Gržetić Niko

Kontić Matea

Magdić Filip

Meštović Leonora

Mihovilić Vasiljević Din

Mrakovčić Paula

Trpkov Tuene

IMG_6114