RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE

RASPORED INDIVIDUALNIH RAZGOVORA
IME I PREZIME DAN SAT
Martina Radešić PETAK 3.SAT
Daniela Braut UTORAK 3.SAT
Nariman Pavačić SRIJEDA 5.SAT
Miranda Derenčinović ČETVTAK 3.SAT
Nikolina Ćuk PETAK 4.SAT
Maja Polonijo PETAK 4.SAT
Iva Dujmović UTORAK 3.SAT
Krunoslav Čuljat ČETVRTAK 6.SAT
Željka Komlenac PONEDJELJAK 3.SAT
Sandra Jurković SRIJEDA 3.SAT
Inge Mandić UTORAK 7.SAT
Martina Bambić UTORAK 4.SAT
Judita Bojić UTORAK 3.SAT
Lucija Šarinić PONEDJELJAK 7.SAT
Luka Savin SRIJEDA 9 :05 – 9:20
Ibojka Muždeka UTORAK 1.SAT
Leo Brnabić ČETVRTAK 1. I 2. VELIKI ODMOR
Igor Kovać PETAK 3.SAT
Teodora Tomljenović ČETVRTAK 3.SAT