kalendar

Nastava počinje  3. rujna  2018. g.,  a završava 14. lipnja 2019. g. i  ustrojava se u dva
polugodišta:

  • Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. g. do 21. prosinca 2018. g.
  • Drugo  polugodište  traje  od  14.  siječnja  2019.  g.  do  14.  lipnja  2019.  g.


Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018. g., a završava 11. siječnja 2019. g.


Proljetni odmor učenika počinje 18. travanja 2019. g., a završava 26. travnja 2019. g.


Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit.