kalendar

Nastava počinje  4. rujna  2017. g.,  a završava 15. lipnja 2018. g. i  ustrojava se u dva
polugodišta:

  • Prvo polugodište traje od 4. rujna 2017. g. do 22. prosinca 2017. g.
  • Drugo  polugodište  traje  od  15.  siječnja  2018.  g.  do  15.  lipnja  2018.  g.


Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2017. g., a završava 14. siječnja 2018. g.


Proljetni odmor učenika počinje 29. ožujka 2018. g., a završava 8. travnja 2018. g.


Ljetni odmor učenika počinje 16. lipnja 2018. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit.