VODITELJ ŠKOLE:

 

 Maja Polonijo, profesor hrvatskog  jezika i književnosti

 

STRUČNE SLUŽBE:

PEDAGOG: Petra Naranđa

PSIHOLOG: Ana Rudić Miljanović

 

UČITELJI RAZREDNE NASTAVE:

Martina Radešić

Daniela Braut

Martina Peranović

Nariman Pavačić

Miranda Derenčinović

 

UČITELJI PREDMETNE NASTAVE:

Maja Polonijo, hrvatski jezik

Sandra Jurković, engleski jezik

Igor Kovač, njemački jezik

Inge Mandić, likovna kultura

Željka Komlenac, glazbena kultura

Martina Bambić, matematika

Judita Bojić, matematika

Lucija Šarinić, priroda/biologija/kemija

Luka Savin, fizika

Ibojka Muždeka Mesaroš, tehnička kultura

Nikolina Ćuk, geografija

Iva Dujmović, povijest

Leo Brnabić, tjelesna i zdravstvena kultura

Teodora Tomljenović, informatika

Krunoslav Čuljat, vjeronauk

Ema Jedrlinić, školska knjižničarka

 

DJELATNICI ŠKOLE

Ljiljana Božičević

Snježana Jerčenović

 Olivera Dunato

Fani Orlić