PREDAVANJE MUP-a NA TEMU PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA

 
Dana 27. ožujka održano je predavanje MUP-a na temu Prevencije vršnjačkog nasilja za učenike 6. i 7. razreda. 
Predavanje je održala gđa Lukrecija Mendaš. Učenici su pozorno slušali predavanje i aktivno sudjelovali. 
 
 
OFF

Categories: Nekategorizirano

Samanta Malešić