Zapošljavanje

AKTUALNI NATJEČAJI:

 

ARHIVA:

privitak: Sadrža i upute za testiranje – Tehnicka kultura

                Poziv kandidatima na testiranje – tehnička kultura

                Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – tehnička kultura

privitak: Sadrža i upute za testiranje – engleski jezik

                 Poziv kandidatima na testiranje – engleski jezik

                 Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – engleski jezik

privitak: Sadrža i upute za testiranje – knjižnjičar 

                 Poziv kandidatima na testiranje – knjiznjicar

                 Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – knjižničar

privitak: Sadrža i upute za testiranje – povijest

                 Poziv kandidatima na testiranje – povijest

                 Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – povijest

 

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – engleski jezik

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – razredna nastava

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja 

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za stručnog suradnika psihologa (MŠ Omišalj i PŠ Dobrinj)

 privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja-icu inf

Natječaj za radno mjesto domara – ložača u MŠ Omišalj

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja zaučitelja hrvatskog jezika (MŠ Omišalj)

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja geografije (MŠ Omišalj)

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja razredne nastave u PB (MŠ Omišalj)

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja razredne nastave (MŠ Omišalj)

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja razredne nastave u PŠ Dobrinj

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za učitelja prirode (MŠ Omišalj)

privitak: Obavujest o rezultatu natječaja za stručnog suradnika – knjižničar 

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za spremača u MŠ Omišalj

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja za stručnog suradnika – Logoped

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja – učiteljica razredne nastave – MŠ Omišalj

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja – učitelja/ica matematike i informatike

privitak : Učitelj/ica matematike i informatike – Odluka o neizboru

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja – Knjižničar/ka – MŠ Omišalj i PŠ Dobrinj

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja – Učitelj/ica matematike – MŠ Omišalj

privitak: Obavijest o rezultatu natječaja – učitelj/ica RN – MŠ Omišalj

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – ucitelj/ica u PB-PŠ Dobrinj

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – učitelj/ica u PB

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – učitelj/ica hrvatskog jezika

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – učitelj/ica RN

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – učitelj/ica kemije

privitak: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja – kuhar