Učiteljsko vijeće

hohoh

 

 

 

 

OMIŠALJ:

IVANA VERBIĆ – 1. a razred

GLORIJA ŠKUVER – 1. b razred

BRIGITA ŠPROHAR – 2. razred

TIHANA ALEKSIĆ – 3. razred

SANDRA JUSTINIĆ –  4. razred

BLAŽENKA MATOŠIĆ – produženi boravak

KRISTINA KARABAIĆ – hrvatski jezik i književnost (razrednica 5. a razreda)

OLIVERA VERŠIĆ – tehnička kultura (razrednica 5. b razreda)

MAJA BRAJKOVIĆ – povijest (razrednica 6. razreda)

SABINA LUKŠIĆ – matematika (razrednica 6. a razreda)

KATARINA ČAKARUN – katolički vjeronauk (razrednica 6. b razreda)

IVANA MIHALJEVIĆ – engleski jezik (razrednica 8. razreda)

DAVOR BURLOVIĆ – glazbena kultura

IVANA FUGOŠIĆ – talijanski jezik

KORNELIJA ČAKARUN, engleski jezik

RENATA PAVLETIĆ – priroda i biologija

MARTINA MILEVOJ – kemija

GORDANA BOŽIĆ – geografija

IBOJKA MUŽDEKA MESAROŠ – informatika

LUKA SAVIN – fizika

ZORAN SEKOVANIĆ – tjelesna i zdravstvena kultura

PREDRAG ZNAOR – likovna kultura

ALMEDINA MUJKANOVIĆ – islamski vjeronauk

MARIJANA REBAC – knjižničarka

 MARIJA MALNAR ZIDARIĆ – hrvatski jezik i književnost

DANIJELA JANDA, asistent u nastavi (7. a)

JELENA PAULIĆ, asistent u nastavi (8. razred)

ANA PERŠIĆ, romski suradnik

ŽARKO ŽARKOVIĆ – RAVNATELJ