Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  za razdoblje 01.01.-31.12.2023.

*****

Izvršenje financijskog plana

Odluka o usvajanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Obrazloženje